Formand: John Molin Larsen ( molinlarsen@gmail.com )

Kasserer: Jørgen Jelbo ( jjelbo@hotmail.com )

Næstformand: Legarth Andersen ( legarth50_andersen2@hotmail.com )

Sekretær: Lis Hanne Schmidt ( lishanne27@hotmail.com )

Medlem: Beth Gydesen  ( beth.gydesen@gmail.com )

Suppleant: Kent Ringsted ( kent.ringsted@gmail.com )

Suppleant: Hans Lausen ( hanslausen@gmail.com )

Webmaster: Karsten Samuelsen ( samuelsen@os.dk )