Medlemskab af Sadolins Seniorklub ( jvf. § 3 i vedtægterne ) :

Som medlem kan optages fratrådte medarbejdere, som er gået på efterløn eller pension iflg. de regler, der er gældende i firmaet.

Endvidere kan optages personer, der efter en lang ansættelse i Sadolin-koncernen er gået på efterløn eller pension fra andre selskaber som følge af frasalg eller omstruktureringer. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen.

Opfylder du disse kriterier ser vi dig gerne som medlem i klubben,

kontakt derfor venligst bestyrelsen.

Vi er p.t. 62 medlemmer ( oktober 2022 )