Signeret originalt dokument samt kopi findes opbevaret hos kassereren og formanden