Klik på billedet for at få det større

Klik på billedet for at få det større

Klik på billedet for at få det større

Klik på billedet for at få det større

SADOLIN SENIORKLUB

GENERALFORSAMLING  5. MARTS 2015.

 Bestyrelsens beretning for året 2014.

Vores klub fylder i dag 18 år. Det er jo den alder, hvor man taler om at blive myndig eller rigtig voksen. Og med alt det der er sket i Seniorklubben i disse år, tror jeg, at vi kan kalde os voksne.  Medlemmerne har haft masser af oplevelser, som man ellers ikke ville have haft. Men vigtigere end dette er det, at der har været det berigende fællesskab, som jeg er sikker på har været af stor værdi for mange. Det er jo ikke alle, der er så heldige at have et godt netværk i dagligdagen, som er særlig vigtigt, når man pludselig ikke skal på arbejde mere.

Vi kan derfor stadig være taknemmelige over, at nogle fremsynede kolleger for atten år siden startede klubben og i en tid, hvor der var forståelse og vilje fra firmaets ledelse til at støtte klubben. Denne forståelse og vilje til økonomisk støtte er jo utænkelig  i dag med den nye ledelses organisation.

 2014 var så året, hvor det hele er gået galt i vores tidligere bagland med undtagelse af Sadolin legatet.

I kender alle historien om, at alt er flyttet til Sege i Malmø, nogle medarbejdere er blevet afskediget og Holmbladsgade definitivt forladt. Nogle fik dog fortsat ansættelse og pendler daglig over broen. Senest har vi dog fået at vide, at personale-afdelingen i fremtiden skal betjenes fra Dansk Salt i Mariager, hvorfor bl.a. vores Bjørg er blevet afskediget!  Hun er inviteret til at være med i dag, men er på ferie. Så sent som i forgårs modtog Seniorklubbens bestyrelse en meget lang mail fra Nokolaj Sadolin, oldebarn til Gunnar Asgeir Sadolin. Nikolaj følger med i Seniorklubbens virksomhed og sætter pris på, at vi holder liv i Sadolin og Holmblad ånden. Han fortæller, at han for et år siden besøgte Akzo Nobels koncerndirektion i Holland og fik det indtryk, at man her satte pris på vores gamle firmas historie og varemærker. Men han var så blevet bestyrtet over, at de gamle portrætmalerier af anerne var blevet sat på auktion hos Bruun Rasmussen. Nikolaj bød på de seks malerier og fik dem. Så nu er de på vej til England, hvor han bor. Nikolaj er også forarget over at kunne læse på vores hjemmeside, at man har droppet enhver form for bidrag til pensionisternes arrangementer. Dette er helt i kontrast til direktionens holdning  gennem generationerne. Nikolajs lange mail med forskellige bilag og fotos har vi fået lov at lægge på hjemmesiden, hvor interesserede kan se og hente den.

Nå, nu ikke mere af det sørgelige. Vi har det jo godt, og kan fortsat ses og hygge os med hinanden. Og så er det jo rigtig glædeligt, at vi stadig har vores Legat, som giver os tilskud til vores drift og betaler det meste af julefrokosten og stadig giver nogle gaver i form af udlodninger, hvor seniorer er en del af de potentielle modtagere. Så en stor tak til Legatet ved formand Jørgen Olsen.

Vores medlemstal er ikke helt stabilt. P.t. 73, og vi må selvfølgelig se i øjnene, at vi ikke i fremtiden får så stor tilgang. Bestyrelsen holder som regel møder i forbindelse med arrangementerne. Et enkelt møde har vi holdt ude i byen. Der koster lidt mere end tidligere i Holmbladsgade. Men sådan er tiden. Det meste af de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejde foregår individuelt mellem møderne, hvor vi deler opgaverne imellem os.  Vi skal jo hele tiden finde på noget nyt, der helst overgår tidligere tiltag.

Også  i året siden sidste generalforsamling har vi måttet tage afsked med et medlem.  Det var Kaj Jensen, som har været flittig deltager i vore arrangementer, selv om han var alderspræsident. Kaj var fra 1917 og døde for kun et par uger siden.

Æret være Kajs minde!

Og nu til en gennemgang af årets aktiviteter.

Den 28. januar bowlede vi i Tårnby Bowlingcenter. Der var kun 15 deltagere og deriblandt var der 4, som kun var heppekor. Men vi der spillede om ære og præmier havde en god dag og det var også et udmærket måltid, vi efterfølgende fik serveret.

I bestyrelsen blev vi hurtigt klar over, at det var slut med bowling-arrangementer i Senior klubben. Enten er vi blevet for gamle, eller også mangler interessen. Så dem, der i fremtiden vil bowle, må finde andre græsgange.

Næste arrangement var den årlige generalforsamling, som blev afholdt her i Kareten ligesom i dag. Generalforsamlingen blev som sædv. gennemført i god ro og orden.   Bagefter fik vi et spændende indlæg af Heinrich Møller om hans liv i Sadolin. Derefter var der spisning med god rødvin til, og alle var glade!

I 2014 syntes vi, at påsken lå lidt ubelejlig midt i april, hvorfor vi undlod at have arrangement. Det har vi fortrudt, så det gør vi i år. Ellers er der lidt for stor afstand mellem generalforsamling og skovtur.

Den 4. juni løb så den årlige skovtur af stabelen. Af stabelen i bogstaveligste forstand, idet vi startede med en dejlig tur på Lyngby sø. Der var god tilslutning og høj stemning ombord. Håndbajerne manglede heller ikke, selv om vi var blevet trakteret med gammel dansk før turen. Bagefter gik vi til hotel Postgården på Lyngby Hovedgade, hvor frokosten blev indtaget og hyggen med skål og sang forsatte.

Efter en lang og sommervarm ferie startede vi efteråret med en tur til Helsingør til det nye Søfartsmuseet. Her gik vi i bogstaveligste forstand under jorden, idet museet er anlagt under jorden i det gamle skibsværfts dok. Her fik vi en spændende rundvisning. Vi er altid heldige med meget dygtige guider. Bagefter spiste vi i Kulturværftets cafe. En dejlig frokost med øl og kaffe. Jeg har ikke hørt nogen klager over, at kassereren kom til at bestille en STOR øl, der var en halv gange større end sædvanlig. Den smagte godt!

Næste arrangement var så noget helt nyt, som vi aldrig før har prøvet. Vi mødtes i Allegade 10 til brunch. Det var en overdådig brunch-buffet, der smagte rigtig godt, og hvad der var helt fantastisk var, at der var BITTER AD LIBITUM og endda mange forskellige slags. Så der var rigtig god stemning til bagefter at bevæge os over gaden til Revy-Museet. Her fik vi en fantastisk indførelse i revyens historie og med en masse eksempler på viser og monologer, som vi alle kendte. Guiden eller rettere fortælleren hed Stefan Fønss. Han var ikke mindre end Volmer Sørensens søn, og havde været primus motor for oprettelsen af Revy-museet. Meget spændende arrangement, som vi lod slutte med en fyr-aftens- øl på den anden side af gaden.

Nu var der så kun julefrokosten tilbage i 2014. Også i 2014 var vi heldige at få et stort tilskud fra Legatet, så egenbetalingen kunne holdes overkommeligt. Jule-måltidet blev også i år indtaget i Sundby Sejl. Maden og drikkevarerne var som sædv. helt i top. Dog var der delte meninger om ris-a-la-manden. Til gengæld var der mandelgaver. Før julefrokosten havde Jørgen Olsen og Finn Knudsen afskeds-reception samme sted. Så d’herrer fik nok lidt flere gæster, end de ellers havde kunnet påregne. Rigtig hyggeligt! Til gengæld sparede Seniorklubben ankomst-øllen. Det var det man kalder for god timing.

Ja, det var så det herrens år 2014, som vi har lagt bag os. Nu er det så spændende, om vi stadig er i stand til at holde gejsten oppe uden firma-bagland. Sludder! Selvfølgelig fortsætter vi ufortrødent, så længe der er tilstrækkelig medlems-grundlag.

Vær også opmærksom på vores hjemmeside, som Karsten er en mester i at vedligeholde og udvikle. Nu kan der også ses reklamefilm. Jeg ved ikke om det er det andre kalder cookies?. Men gå ind og kik på SADOLINS SENIORKLUB.DK

 Vi i bestyrelsen siger tak til medlemmerne for den gode opbakning til arrangementerne og for jeres altid positive måde at være på.

Og jeg siger tak til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for et formidabelt samarbejde.