Referat og beretning 

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag, d. 8. marts 2018 i Restaurant Kareten, Hollænderdybet 1.

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år.

Aflæggelse af regnskab.

Forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra medlemmerne. (Skal sendes til formanden senest 8 dage før).

Fastsættelse af kontingent for 2019.

Valg af

Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Flemming Stenvel og Nina Eriksen. Nina Eriksen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller John Molin Larsen.

2 suppleanter. På valg er Inger Wulff og John Molin Larsen. Inger Wulff modtager ikke genvalg.

Valg af revisor og revisorsuppleant. Leif Harbo og Annie Uldall er på valg.

Eventuelt.

Ad 1) Valg af dirigent

Fritz Jüngling blev foreslået som dirigent, og Fritz blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gav herefter ordet til formand, Karsten Samuelsen.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år

Karsten aflagde bestyrelsens beretning for året 2017. Herefter var ingen kommentarer, og beretningen blev enstemmigt godkendt med applaus. Bilag 1.

Ad 3) Aflæggelse af regnskab

Flemming fremlagde regnskabet. Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer, og regnskabet blev enstemmigt godkendt. Bilag 2.

Ad 4) Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag.

Ad 5) Forslag fra mellemmerne

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6) Fastsættelse af kontingent for 2019

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning til 250 DKK årligt fra 2019. Der var ingen yderligere kommentarer, og kontingentstigningen blev vedtaget med applaus.

 Ad 7) Valg af

Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Flemming Stenvel og Nina Eriksen. Nina Eriksen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller John Molin Larsen.

Flemming Stenvel blev genvalgt med applaus. Ligeledes blev John Molin Larsen valgt med applaus som nyt bestyrelsesmedlem. Formanden takkede Nina Eriksen for de mange års samarbejde og indsats i bestyrelsen.

2 suppleanter. På valg er Inger Wulff og John Molin Larsen. Inger Wulff modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Birthe Støber og Beth Gydesen som de to nye suppleanter. Begge suppleanter blev valgt med applaus. Bestyrelsen takkede Inger Wulff for sin deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. Leif Harbo og Annie Uldall er på valg

Leif Harbo blev valgt som revisor og Annie Uldall som revisorsuppleant begge med applaus.

Ad 9) Eventuelt

Der var ikke yderligere kommentarer under eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede hermed generalforsamlingen.

marts 2018

Referent:                                                                        Dirigent:

Lis Hanne Schmidt                                                         Fritz Jüngling

BILAG 1

SADOLINS SENIORKLUB

GENERALFORSAMLING d. 8. MARTS 2018

Bestyrelsens beretning for året 2017

Vores klub fylder i dag 21 år dvs. sådan cirka; for et vågent øje i bestyrelsen har nemlig læst vores hjemmeside, hvor der er en kopi af referatet fra klubbens stiftende generalforsamling, og det er dateret d. 5.!  marts 1997.

Altså er vi i dag en anelse ældre, end de fleste af os tror.

Det var syv fremsynede personer, som optræder i referatet fra denne stiftende generalforsamling, og de fortjener at blive nævnt i dag:

Formand: Flemming Dagger

Kasserer: Jørgen Bachmann

Best.medlem: Henning Hansen

Best.medlem: Peter Nørgaard

Best.medlem: Bengt Henriksen

Suppleant: Lise Nielsen

Suppleant: Th. “Stoffer” Christoffersen

Revisor: Olaf Nielsen

Vi er stadig taknemmelige over disse menneskers fremsynethed. Dengang var der også opbakning fra vores firma, men det er nu en saga blot, og vi må klare os selv og så i allerhøjeste grad ved hjælp fra Legatet, som giver tilskud til vores drift, jubilæumsarrangement og ikke mindst til vores julefrokost. Så hermed en stor tak til Legatet ved Jørgen Olsen.

Og nu til en gennemgang af vores aktiviteter i årets løb. Vi har afholdt ni arrangementer inkl. generalforsamling og jubilæumsfest samt otte bestyrelsesmøder.

Året startede med besøg på Statens Museum for Kunst tirsdag d. 31. januar. Her mødtes vi udenfor i bidende kulde og var glade for at komme indenfor, hvor vi skulle have været delt op i to hold. Det ene med temaet ”På tværs af 700 års kunst” og det andet hold med temaet ”Kroppen i kunsten”.

Imidlertid var det ikke nødvendigt med to hold, så vi fik alle rundvisningen med temaet ”På tværs af 700 års kunst”; men måske havde det alligevel været bedre med to hold, for akustikken er ikke den bedste i lokalerne, og vores hørelse i Seniorklubben er jo heller ikke, hvad den har været. Efterfølgende gik vi til restauranten ”Under Uret”, hvor betjeningen og maden var god, ja faktisk så god, at vi i bestyrelsen tænkte, at det kunne være en mulighed til vores julefrokost. Men mere herom senere.

Næste arrangement var et dobbeltarrangement, nemlig generalforsamling og jubilæumsfest.

Det løb af stablen d. 7. marts og foregik her i Kareten. Generalforsamlingen har I fået referatet af, så her vil jeg blot nævne, at den foregik seriøst, behageligt og i god ro og orden – som altid.

Lige efter generalforsamlingen blev der lukket op for jubilæumsfesten i de tilstødende lokaler. Her var der ikke sparet på noget; bordene stod festligt pyntede, og vi festklædte mennesker trådte ind

til vores 20 års jubilæumsfest. Jubilæumsskriftet ved hver kuvert viste, hvilken kulinarisk oplevelse vi skulle igennem. Efter at have sunget Ninas spritnye, højaktuelle jubilæumssang gik festen i gang med bl.a. taler af Claus Trolle og vores netop afgåede formand Børge Grøn-Iversen samt Karsten Samuelsen. Senere var der ”Hvornår var det nu det var”-konkurrence iflg. Jubilæumsskriftet, og Verner Gerwin diskede op med en rørende Sadolin-sang, hvorefter programmet gik videre med måltidet og endnu en flot opdateret Sadolin-hymne fra Nina Eriksen.

Bestyrelsen havde til medlemmerne fremstillet en jubilæumsgave, en gave som forinden var blevet håndlavet og testet over flere omgange/smagninger på gør-det-selv bryghuset Amager Bryghus.

Det var to specialpilsnere efter belgisk opskrift til hvert medlem, og de blev uddelt ved festens afslutning.

Så var det hverdag igen, og vi besøgte Amalienborg d. 6. april. Her så vi udstillingen ”Fra Kongehusets Gemmer”, en udstilling der viste 2000 kongelige ejendele. Udstillingen var en sand guldgrube af Kongernes Samling, hvis mission det er at formidle den kongelige historie, og Dronningen havde selv været en aktiv medspiller i udvælgelsen af de udstillede genstande.

Efter at have set en masse tomt porcelæn begav vi os til Café Petersborg, hvor der ikke manglede mad på porcelænet; nogle vil måske sige, at det var mere kvantitet end kvalitet. Men maden gled ned godt hjulpet på vej af en stor fadøl.

Vores skovtur gik i år til Frederiksberg Have og det skete onsdag d. 7. juni.

Under temaet ”Tilbage til én af rødderne til S&H” mødtes vi i haven ved Fasangården. Her fik vi en lille introduktion til historien om, at G.A. Sadolin i disse bygninger dannede et aktieselskab på grundlag af hans opfundne teknik til fremstilling af voksfarver. Til de foreløbige driftsudgifter indskød de fire stiftere hver 100 kr. i selskabet.

Stadig i lidt silende regn gik vi alle en tur gennem Frederiksberg Have, hvor vi efter et ”pitstop” steg om bord i nogle solide robåde fra Svendsens Bådfart, og hvor vi – nu i strålende solskin – gled gennem kanalerne i haven. Da sejlturen stoppede, begyndte regnen igen, og vi gik under paraplyerne til Hansens Gamle Familiehave. Her startede vi traditionen tro med at synge ”Der er et yndigt land”, hvorefter skovturen fortsatte med hyggelig snak om fortid og nutid, medens vi nød Lux Frokostanretningen.

11. september – en dato vi desværre alle husker – var vi her i vores klub heldigvis på andre tanker.

Vores arrangement foregik nemlig i Bjørn Wiinblad´s ånd i hans hus ”Det Blå Hus” i Lyngby. Her så vi hans kunstnerhjem, hvor han arbejdede og boede, og hvor man nu bl.a. kan se eksempler på en meget stor del af hans produktioner indenfor keramik og tegninger og ikke mindst hans indkøb af fremmed/orientalsk kunst. Vi fik rundvisning ved hans privatchauffør, som var ansat gennem en lang årrække, og som fortalte levende, interessant og morsomt om Bjørn Wiinblad. Efter besøget i ”Det Blå Hus” gik vi til Frilandsmuseets Restaurant, hvor der ventede os en lukket dør – og det regnede! Nu var gode råd dyre, for vi kunne ikke få fat på et levende menneske ved restauranten. Som nødløsning lykkedes det at få en aftale med Restaurant Bjælke-Stuen på Lyngby Hovedgade, hvor de kunne servere stegt flæsk med persillesovs. Da det ikke var det, medlemmerne havde meldt sig til, var der nogle som tog hjem, medens vel halvdelen af selskabet spiste lækkert stegt flæsk ad libitum, og skyllet ned med en god dansk øl var det i grunden slet ikke så galt. Medlemmerne, som ikke ønskede denne meget danske ret, fik senere kompensation fra kassereren.

 

Det Kongelige Bibliotek besøgte vi d. 24. oktober. Her fik vi guidet omvisning i to hold, og turene gik både gennem den oprindelige biblioteksbygning fra 1906 og den spændende tilbygning Den Sorte Diamant fra 1999. Herefter var der tid til på egen hånd at fordybe sig i særudstillingen ”Blinde Vinkler”, som indeholdt billeder fra kolonitiden i Dansk Vestindien 1672–1917.

Herefter samledes vi efter 10 minutters spadseretur til frokost i Café Katz. Restauranten serverede stegt perlehøne med tilbehør samt kaffe og kage. Der var stor tilfredshed med traktementet.

Da vi tidligere på året havde vores besøg på Statens Museum for Kunst, spiste vi i Restaurant Under Uret, og her fattede bestyrelsen interesse for restauranten som en mulighed til vores julefrokost.

Derfor afholdt vi vores julefrokost d. 5. december i Restaurant Under Uret. Stemningen var som altid god. Der blev sunget en dejlig sang fra Nina mellem fisk og and. Jesper Salskov Jensen gav os de seneste nyheder fra vores gamle firma, og efter uddeling af fire mandelgaver og udtrækning af vinderne til to flasker snaps ønskede vi hinanden God Jul.

Den generelle opfattelse var vist, at stedet er for lille til vores julearrangement, så derfor skal I ikke blive forbavsede, hvis vi til næste jul ses i gode, gamle Sundby Sejl.

I det forløbne år har Vorherre været særdeles nådig overfor vores medlemmer. Vi er ikke bekendt med, at nogen af vores medlemmer er gået bort.

Vi er i Sadolins Seniorklub p.t. 68 medlemmer. Og hvilke medlemmer.

Bestyrelsen siger tak til alle for jeres positive måde at være på og for dejlig opbakning til bestyrelsen og arrangementerne.

Jeg siger mange tak til den øvrige bestyrelse, som har båret mig så ihærdigt gennem mit første år som formand.