Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede

Klik for større billede

Referat af generalforsamling tirsdag d. 1. marts kl. 12.00 i restaurant Kareten, Hollænderdybet 1, København S.

Formanden bød velkommen, og vi indledte med at synge Den Blå Anemone

Fritz Jüngling blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget, konstaterede generalforsamlingen for lovlig indkaldt og oplæste dagsordenen med følgende indhold:

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år.

Aflæggelse af regnskab

Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra medlemmerne. (Skal sendes til formanden senest 8 dage før).

Fastsættelse af kontingent for 2017.

Valg af:

Kasserer og 1 best.medlem. På valg er Flemming Stenvel og Nina Eriksen.

2 suppleanter. På valg er Fritz Jüngling og Karsten Samuelsen.

Valg af revisor og revisorsuppleant. Annie Uldall og Leif Harbo er på valg.

Eventuelt.

Ad 1: Valg overstået.

Ad 2: Dirigenten gav ordet til formanden, Børge Grøn-Iversen, der aflagde beretning. Der var ingen kommentarer, og beretningen blev enstemmigt vedtaget med applaus. Bilag 1.

Ad 3: Kasserer, Flemming Stenvel, fremlagde regnskabet. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og regnskabet blev enstemmigt godkendt. Bilag 2.

Ad 4: Der var ingen forslag fra bestyrelsen

Ad 5: Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Ad 6: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2017. Det blev godkendt.

Ad 7:

Flemming Stenvel blev genvalgt med applaus.

Nina Eriksen blev genvalgt med applaus.

Fritz Jüngling og Karsten Samuelsen blev genvalgt med applaus.

Ad 8: Annie Uldall og Leif Harbo blev genvalgt med applaus.

SADOLINS SENIORKLUB

GENERALFORSAMLING 1. MARTS 2016.

Bestyrelsens beretning for året 2015.

Sadolins Seniorklub kan i dag fejre 19 års fødselsdag, selv om der er 4 dage til den egentlige fødselsdag. Er det ikke fantastisk. At vi nu kan se frem til at skulle fejre 20 års jubilæum eller fødselsdag til næste år. Det er næsten ikke til at forstå. Hvor er alle disse år blevet af. Vi der er til stede i dag kan se tilbage på rigtig mange gode og spændende oplevelser i Seniorklubben.  Der er selvfølgelig ikke så mange tilbage, som var med lige fra starten. Men vi har da en af stifterne Peter Nørgaard, som vi senere får lejlighed til at lytte til.

Kontakten til vores gamle koncern er næsten på nul-punktet. Bjørg er jo nu medlem hos os. Kirsten Voigt er der fortsat og er medlem af Legatets bestyrelse. Vi har dog fået den positive meddelelse, at vi i grossistbutikkerne kan få rabat på Nordsjö-Sadolin produkterne, således som I tidligere har fået information om.

Vi er meget taknemmelige for, at Legatet støtter os med et tilskud på kr. 15.000 om året. Herudover er vi med i ferielotteri og inviteres til Legatets arrangementer. Her ved juletid blev vi glædeligt overrasket med en vingave i anledning af Legatets jubilæum. Tusind tak til bestyrelsen, som vi beder Jørgen Olsen overbringe.

Vores medlemstal ved udgangen af 2015 var 76 og det er faktisk lidt større end sidste år. Dette skyldes dels, at vi har sagt velkommen til flere medlemmer, som er gamle kolleger, men som ikke efter vores gamle firmas pensionsregler kunne være med. Den binding har vi jo ikke mere, så derfor har vi været glade for at kunne åbne op, dog på den måde at bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde skal godkende sådanne nye medlemmer. Og dels skyldes det det glædelige, at vi i året 2015 ikke har skullet tage afsked med nogen på grund af dødsfald. Jeg kan ikke mindes noget tidligere år, hvor dette har været tilfældet. Dette har vi ingen indflydelse på, men kan glædes over, at gennemsnitsalderen er stadigt stigende.

Men alligevel kan det jo godt være, at Seniorklubben har en vis indflydelse. Vi hører af og til i medierne, at ensomheden ikke mindst blandt ældre mennesker er et voksende problem, ja man nævner antal i hundred tusinde talstørrelse. Det er da et kedeligt samfundsproblem. Men netop i sådan sammenhæng, tror jeg Seniorklubben har en større betydning, end man skulle tro. Det fantastiske fællesskab, vi har med hinanden mange gange om året, tror jeg betyder rigtig meget, også for at minimere ensomhedsfølelse. Jeg kan ikke lade være med at gentage, hvad jeg har sagt mange gange tidligere: Jeg går altid glad og oplivet hjem fra et arrangement her i klubben. Jeg håber, I alle har det på samme måde.

2015 har ligesom alle de andre år været et godt og spændende år for Seniorklubben.

Vi startede den 27. januar med at besøge Christiansborg. Først i ruinerne i underetagen, hvor vi blev guidet gennem historiens sus og Absalons hemmelig-

heder. Utrolig spændende. Så havde vi også mulighed for at komme op i tårnet og nyde udsigten oven vores by. Og endelig blev der så budt på frokost i Snapstinget (dog uden snaps). Her fortalte Morten Bødskov om livet i Folketinget og politikernes liv og arbejde udenfor Folketinget. Vi fik også bekræftet i 2 gange sikkerhedskontrol, at der ikke er nogen terrorister blandt vore medlemmer.

Næste mødedato var 5. marts, hvor den årlige generalforsamling blev afholdt her i Kareten. Medlemmerne tog beretning og regnskab til efterretning og gav formand, bestyrelse, suppleanter og revisorer mandat til at fortsætte på posterne. Og så fik vi set filmen fra 200 års jubilæet i 1977.  Her fortalte Preben Mouritzen levende  om jubilæet og filmen. Og så blev der dineret Karetens gode mad med Flemmings medbragte gode vine samt kaffe. Jo, stemningen fejlede ikke noget.

Den 9. april besøgte vi Musikmuseet i de fine nye lokaler i det gamle radiohus. Vi fik god guidning af guider, som havde forstand på musik og selv kunne spille. Det var en fin frokost vi indtog vi på den kinesiske restaurant Chun Bo på Åboulevarden. Bagefter indeholdt dette arrangement mulighed for at opleve en prøve med Sjællands Symfoniorkester i den gamle, flotte koncertsal. Musikken var Fynsk Forår og Carmina Burana med Michael Bojesen som dirigent. Forinden blev koncerten introduceret af en tidligere oboist i orkestret. Hun agiterede også for at indmelde sig i orkestrets venner. Der er næsten ikke noget bedre end at opleve klassisk musik live i koncertsalen.

Nu når vi så til årets skovtur den 2. juni  – og hvilken skovtur. Vi mødtes på Klampenborg station og fik en lille en til halsen. De heldige fik vist 2. Så gik vi ombord i alle hestevognene og kørte i skoven. Fin køretur i skoven. Der var masser af dyr at se på. Men dagens clou var det planlagte besøg i KORSBÆK. Det havde været utrolig svært at få aftalen på plads, men lad det ligge. Vi fik serveret frokosten i den fine restaurant Postgården, hvor vi havde fået et hjørne for os selv. Vi har i mange år haft den tradition, at vi starter med at afsynge vores nationalsang, så jeg var spændt på, om vi kunne få lov til det. Det var der heldigvis intet i vejen for, så jeg sang for som vanlig, og så synes jeg, det var en fantastisk oplevelse, at alle andre gæster i lokalet resolut rejste sig og sang med. Lidt senere sang vi Rødes sang om ”de tre musikanter”, som John Rasmussen bidrog med til lejligheden. Under frokosten fik vi besøg af nogle af Matadors personer, bl. a. oberst Hackel og Misse Møghe. Efter en udmærket frokost havde vi så bestilt guided rundvisning i Korsbæks forskellige lokaliteter. Spændende!

Inden vort efterårsprogram startede blev vi af Legatet opfordret til at arrangere en tur til Hven for aktive og pensionister. Her gjorde Flemming Stenvel igen et fantastisk planlægnings arbejde, der endte ud i, at turen blev gennemført den 29. august. Det blev en uforglemmelig dag i godt vejr med dejlige sejlture med morgenmad, den ene vej og kaffe og lagkage den anden vej. Også en konkurrence og fællessang blev der tid til. Konkurrencen satte medlemmernes viden om Sadolin og Holmblad, Sadolin legatet, Tycho Brahe og Sadolins Seniorklub m.v. på prøve. Til gengæld var der en flaske Hven snaps som præmie. Rundvisningen på Hven var en god oplevelse.

Efteråret startede den 8. september med en rundvisning i Botanisk Have både ude og inde. Sikken mangfoldighed naturen kan frembringe. Frokosten blev indtaget i restaurant Under Uret. Udmærket frokost og en meget speciel værtinde. Hende kunne vi da hurtigt blive pot og pande med. Hun prøvede også at overtale os til at holde julefrokost hos hende.

Den 4. november gik turen så atter til Frederiksberg, hvor vi igen startede med den fantastiske brunch i Allegade 10. Der mangler intet af det lækre kulinariske og heller ikke de små skarpe til halsen.

Efterfølgende delte vi os i to hold, der på skift besøgte Storm P. museet og Frederiksberg kirkegård. Begge steder med kyndig guide. Det er fantastisk, hvad den gode Storm P. producerede, men dengang var der jo heller ikke noget, der hed 37 timers arbejdsdag. På kirkegården blev vi guidet af Kjeld Krarup, der er pensioneret ministeriel tjenestemand. Gravstederne fortæller meget både nutidig og ældre historie. Næsten mere spændende end Assistens kirkegård. Dagen sluttede med en såkaldt ”fyraftens-bajer”.

Så er der kun julefrokosten tilbage. Igen blev arrangementet afholdt i Sundby Sejl. Denne gang var vi ikke så heldige, at der forinden blev afholdt reception, men så måtte vi jo selv betale for vores velkomstøl!  Heldigvis har vi vores Sadolin Legat, som også i 2015 gav et tilskud på 200 kr. pro persona til julefrokosten. Vi siger en stor tak til Legatets bestyrelse. Maden var som sædvanlig i top, og drikkevarerne var ligeså og i passende mængde. Stemningen var som altid helt i top krydret med sange og taler. Som noget nyt var der lodtrækning om et par flasker julesnaps. Vi havde inviteret Hans Lausen som tidligere til at fortælle nyt fra selskabet. Men vi fik at vide, at der var ansat ny nordisk direktør – Jesper Salskov Jensen. Så ham inviterede vi så, men han kunne desværre ikke. Vi prøver igen næste gang.  

Bestyrelsen afholder som regel sine møder i forlængelse af arrangementerne, så det bliver til en 6-8 møder om året. Men det meste arbejde med research, planlægning, indbydelser, tilmeldinger og regnskab foregår hos de enkelte medlemmer efter nærmere aftale. I dag på bestyrelsesmødet før generalforsamlingen har vi drøftet, hvordan vi forholder os til afbud til et arrangement i sidste øjeblik, når der nu er forudbetalt. Reglen er den, at man kun kan få det indbetalte beløb refunderet, hvis vi kan nå at afmelde billetten/kuverten.  En vigtig ting er klubbens hjemmeside, som Karsten på professionel vis tager sig af. Besøg den flittigt og følg med i, hvad Karsten finder på.

Bestyrelsen siger tak til medlemmerne for god og positiv opbakning til bestyrelsens arbejde. Tak for jeres søde tilkendegivelser af tilfredshed og tak. I 2015 har der faktisk været rekordstor deltagelse i arrangementerne.

Personligt vil jeg slutte med at sige tak til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne for et godt og gnidningsfrit samarbejde.